WANDELING IN PARK ST-JOZEFCOLLEGE EN ALGEMENE LEDENVERGADERING

We wandelen door het mooie park van het Sint-Jozefcollege dat op zondag 22 januari speciaal voor de leden van Natuurpunt wordt open gesteld. Bijeenkomst: 13.30 u., Parking Sint Jozefcollege, Koningin Astridlaan 33, Turnhout. Wie zin heeft kan daarna deelnemen aan de Algemene Ledenvergadering in de refter van het college. De Algemene Ledenvergadering is enkel bedoeld voor de leden van Natuurpuntafdeling Turnhoutse Kempen.
We geven een terugblik op 2016 en bespreken het programma voor 2017. Daarna volgt een kort overzicht over de werking van de diverse werk-en beheergroepen en een beknopt financieel verslag. Conform ons huishoudelijk reglement zijn de bestuursfuncties vacant van voorzitter, coördinator studie en twee leden zonder specifieke functie. Kandidaten mogen zich ofwel schriftelijk melden bij de secretaris (gie.luyts@telenet.be) of tijdens de ledenvergadering zelf. Dan sluiten we af met de voorstelling van ons natuurreservaat Winkelsbroek.
Het bestuur biedt gratis broodjes, soep en koffie/thee aan.Om de catering vlot te laten verlopen is vooraf inschrijven noodzakelijk voor 18 januari via Richard Vergaelen (lailah.richard@scarlet.be).

Einde: 17.00 u. Info: Richard Vergaelen, lailah.richard@scarlet.be