Verslagen van de uitstappen in 2019

VERSLAGEN VAN DE PLANTENWERKGROEP 2019
Plantenexcursie Grotenhout-bos olv Marc Van Mierlo 28 april 2019
Verslag door Mark Broeckx
9°c, zwaar bewolkt tot regenachtig. Afgelopen dagen regen, daarvoor (veel) droogte.
Geheel zuidingang thv de betonbaan “Rooien”.
77 soorten:
Wegkant:
Veel robertskruid (rode stengel), Vogelmuur (1 rij haartjes), IJle zegge (bosplant pol vochtig), Kruipend zenegroen (reptans van reptiel = kruipen), Grote veldbies, Look z look, Bosveldkers, Glanshaver, Vogelmuur, Grootbloemige muur (bos & kalk), Paardenbloem, Kruipende boterbloem, Ridderzuring, Braam, Brandnetel, Biezeknop, Rietgras, Meiklok (bos), Dalkruid (veel, overal, in oud vochtiig beukenbos tot in de wegkant)), Gestreepte witbol, Hemelsleutel, Valse salie, Bleeksporig bosviooltje (weinig), Salomonszegel (weinig), Hengel (onder eiken, boskant, Kantig hertshooi (soms ook geperfor blad, 4 kantige stengel), Witte klaverzuring, Stinkende gouwe, Fluitekruid , Bosgierstgras, Kropaar, Akkerdistel, Kleine klaver, Kale jonker (roodachtig), Jacobskruiskruid, Bl bosbes, Gewone hoornbloem, Veldereprijs, Engelwortel, Breedbladige weegbree, Muskuskruid (vocht, ook vochtig bos), Gewone veldbies, Tormentil, Pinksterbloem, Veldzuring, Reukgras, Schapenzuring, Witte dovenetel (licht), Smeerwortel (vocht), Zwenk dravik, Zachte dravik, Gewone raket, Bijvoet, Vogelmelk, Vossenstaart, (54)

Vochtig bos:
3 kantige zegge, Stijve zegge (maar wel heel groot), (2)
In vochtig bos langsheen beek:
Gele dovenetel, Bosanemoon (veel), Elzezegge (geler dan ijle zegge), Guldenboterbloem (enige plaats = kalk), Nagelkruid (niet in bloei), Echte sleutelbloem (uitgebloeid), hondsdraf (minder dan andere jaren), Gele lis, Dotterbloem, Moerasspirea, Bleek bosviooltje (beekoever). (11)

Beek(rand):
Grote egelskop, Waterviolier (in bloei), Wederik, Helmkruid, (4)

Vijveroever:
Waternavel, Watermunt, Penningkruid, Veldrus (tussenschotten voelbaar in bladeren als je vinger erover beweegt), waterranonkel, Moeraswalstro. (6)

Opmerking: Obs identify werkt ondersteunend, maar internetverbiding is noodzakelijk.

Uitstap Plantenwerkgroep 11/05/2019 LUYSTERBORG Beerse
Begeleider: Paul Prinsen
Luysterborg is een niet zo groot oud bos. Vroeger was het een blekerij van de voormalige gasthuiszusters. Het wordt beheerd door het ANB.
Het werd een gevarieerde uitstap met niet enkel aandacht voor planten. Paul en collega hadden amfibiefuiken uitgezet in 2 poeltjes.
Resultaat:
– tal van kamsalamanders (kam loopt ononderbroken door van rug naar staart)
– kleine watersalamanders (kam wordt even onderbroken tss rug en staart)
– alpenwatersalamanders.
Overige waarnemingen:
Insecten
– Waterhoofdkever
– Zuringwants
– Vuurwants
– Berkenkielwants
– Bladroller
– Bloedrode cicade
– Bont zandoogje
– Kleine voorjaarsuil (rups)
– Bladcycade
– Bloedwants
Planten
– Reukgras
– Biezeknoppen
– Gestreepte witbol
– Ridderzuring
– Dravik
– Veldzuring
– Schapezuring
– Akkerdistel
– Smalle weegbree
– Ringelwikke
– Meidoorn
– Es (ziek)
– Akkerkool
– Akkerhoornbloem
– Straatgras
– Waterpeper
– Brede weegbree
– Berenklauw
– Hazelaar
– Kruipende boterbloem
– Moerasmuur
– Gele trilzwam
– Eikentrilzwam
– Brede stekelvaren
– Spork (vuilboom/hondshout)
– Amerikaanse vogelkers
– Europese vogelkers
– Mannetjesvaren
– Lijsterbes
– Hulst
– Dubbelloof
– Struikheide
– Dopheide
– Tormentil
– Koningsvaren
– Zwarte zegge
– Moerasrolklaver
– Kruipwilg
– Veelbloemige veldbies
– Wederik
– Wolfspoot
– Pinksterbloem
– Bosveldkers
– Grote lisdodde
– Sleedoorn
– Drijvend fonteinkruid
– Knolrus
– Crassula (exoot)
Toemaatje: Demonstratie door Paul van OBSMAPP