duurzame ontwikkelingsdoelstelling 1

Beëindig alle vormen van armoede: Vandaag leven vele mensen in ontwikkelingslanden met minder dan 1,25 dollar per dag. Het is de bedoeling om armoede op nationaal vlak te halveren tegen 2030. Uiteindelijk moet armoede de wereld uit.

✓ Natuurpunt Turnhoutse Kempen werkt samen met asielcentrum Arendonk en Centrum voor Basiseducatie Kempen. Daardoor krijgen vluchtelingen en andere nieuwkomers de kans om zich via vrijwilligerswerk te integreren. Veel nieuwkomers zijn blij de handen uit de mouwen te kunnen steken en een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij.

✓ Natuurpunt Turnhoutse Kempen voert een beleid waarbij (kans)arme doelgroepen bijna gratis lid kunnen worden.

✓ Natuurpunt heeft in Turnhout een sociale werkplaats, waar mensen werken die om uiteenlopende redenen moeilijk werk vinden op de reguliere arbeidsmarkt.

Terug naar het overzicht