duurzame ontwikkelingsdoelstelling 3

Zorgdragen voor een gezond leven en het welzijn voor alle leeftijden bevorderen: Kinder- en moedersterfte moeten dalen. Hetzelfde geldt voor drank- en druggebruik. Informatie over besmettelijke ziektes is noodzakelijk om de verspreiding ervan tegen te gaan. De VN wil mentale ziektes meer onder de aandacht brengen en pleit voor minder verkeersdoden.

✓ Natuurpunt stelt zijn natuurgebieden open voor zachte recreatie. Wandelen in een groene omgeving is goed voor de fysieke én mentale gezondheid, zoals uitgebreid aangetoond in wetenschappelijk onderzoek in Nederland (Vitamine G).

✓ Natuurpunt spant zich in om voldoende rustbanken voor senioren te voorzien in de natuurgebieden.

✓ Natuurgebieden vangen fijn stof af. Fijn stof is een van de dodelijkste milieuproblemen.

✓ Natuurpunt spant zich in voor trage wegen zoals bijvoorbeeld de Langvenstraat en het zandwegennetwerk in het Noorden van Turnhout. Trage wegen zijn verkeersveilig en hebben een hoge belevingswaarde.

Terug naar het overzicht