duurzame ontwikkelingsdoelstelling 4

Inclusief, gelijkwaardig, kwalitatief onderwijs en kansen voor levenslang leren voor iedereen: Jongens en meisjes kunnen vrij naar de lagere en middelbare school gaan. Ze krijgen ook de kans om verder te studeren. Technisch, beroeps-of universitair onderwijs moet vrij toegankelijk zijn, ongeacht geslacht of afkomst.

✓ Natuurpunt richt regelmatig educatieve activiteiten in waar niet enkel aandacht is voor planten en dieren, maar ook voor geschiedenis, cultuurhistorie, klimaatverandering enz.

✓ Natuurpunt CVN is erkend als vormingsinstelling in het volwassenonderwijs als kans voor levenslang leren.

Terug naar het overzicht