duurzame ontwikkelingsdoelstelling 6

Toegang tot water en sanitair voor iedereen en duurzaam watergebruik: Iedereen heeft recht op veilig drinkbaar water en sanitaire voorzieningen. De waterkwaliteit zal verbeteren, onder meer door vervuiling te verminderen, te stoppen met chemicaliën te dumpen en afvalwater met de helft te reduceren. Waterschaarste moet aangepakt worden.

✓ Natuurpunt pakt waterschaarste aan door te zorgen voor infiltratiegebieden (landduinen en heidevelden).

✓ Door de waterstand te verhogen en water te bufferen, pakt Natuurpunt waterschaarste aan. Ook bij overheden pleiten we daarvoor (bijvoorbeeld om de uitdieping van grachten langs natuurgebied te stoppen).

✓ Natuurgebieden zorgen voor een natuurlijke waterzuivering.

✓ Natuurpunt gebruikt geen meststoffen of chemicaliën die de waterkwaliteit aantasten.

Terug naar het overzicht