duurzame ontwikkelingsdoelstelling 11

De huisvesting van de toekomst dient rekening te houden met een groeiende bevolking: Dat gaat gepaard met veilig, proper en duurzaam bouwen. Woongebieden krijgen meer groen en natuur. Degelijk openbaar vervoer biedt een antwoord op verkeersvervuiling.

✓ Natuurpunt Turnhoutse Kempen ijvert voor meer groen in de stad.

✓ Natuurpunt Turnhoutse Kempen ijvert voor de realisatie van trage wegen en de ontmoediging van autoverkeer.

✓ Natuurpunt Turnhoutse Kempen plantte een stadsbos aan in de buurt van de Oude Kaai.

✓ Natuurpunt Turnhoutse Kempen bezorgde voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 een memorandum over natuur en mobiliteit aan alle politieke partijen in Turnhout (zie https://natuurpunt-turnhoutsekempen.be/).

Terug naar het overzicht