duurzame ontwikkelingsdoelstelling 14

Bescherming en duurzaam gebruik van de oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling: Zeeën en oceanen lopen gevaar en moeten beschermd worden. Overbevissing, afval en illegale visserij staan haaks op een duurzaam beleid. Subsidies voor dergelijke praktijken zullen verdwijnen.

✓ Natuurpunt Turnhoutse Kempen begeleidt zwerfvuilacties. Zo verwijderen we afval uit het milieu, die anders via de rivieren in de zee terecht kan komen.

✓ Op nationaal vlak werkt Natuurpunt actief aan de bescherming van de Noordzee.

Terug naar het overzicht