duurzame ontwikkelingsdoelstelling 15

Bescherming, herstel en duurzaam gebruik van ecosystemen bevorderen: Ecosystemen op land zoals bossen, moerassen en gebergten dienen beschermd te worden. Behoud van de biodiversiteit is prioritair. Aangetaste natuurgebieden worden hersteld.

✓ Natuurpunt beschermt kwetsbare en bedreigde natuur.

✓ Natuurpunt herstelt aangetaste natuurgebieden.

Terug naar het overzicht