duurzame ontwikkelingsdoelstelling 17

De middelen voor de uitvoering versterken en het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling revitaliseren: De VN verwacht meer samenwerking: tussen bedrijven, regeringen, burgers en organisaties, maar ook tussen alle spelers onderling. Technologie, het delen van kennis, handel, financiën en data zijn heel belangrijk.

Als middenveldorganisatie werkt Natuurpunt samen met vele partners aan de realisatie van meer natuur en een schoner milieu. Meer en meer dringt het besef in de maatschappij door dat natuur geen vijand is, en dat samenwerking met de natuur in veel gevallen loont. Natuur is vaak niet een probleem, maar een oplossing.

✓ 18 landbouwers helpen Natuurpunt bij het beheer van graslanden in het Turnhouts Vennengebied.

✓ Asielcentrum Arendonk, Centrum voor Basiseducatie: vrijwilligerswerk voor nieuwkomers.

✓ Stad Turnhout, gemeente Ravels, provincie Antwerpen (diverse projecten en samenwerkingen).

✓ Gemeentelijke MINA-raden en GECORO’s (permanente vertegenwoordiging);

✓ Vlaamse Landmaatschappij, Agentschap voor Natuur en Bos (diverse projecten en samenwerkingen).

✓ Stichting Brabants Landschap (NL) (samenwerking in Life-voorstel). ✓ Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (lid van de raad van bestuur).

✓ KNNV afdeling Tilburg (uitwisseling).

✓ JNM, scouts (natuurwerkdagen).

✓ Fietsersbond (actie Langvenstraat).

✓ Hogeschool Thomas More (shopping day, educatief pakket). ✓ Werkgroep Digitale Fotografie Turnhout (jeugdproject).

✓ Gidsbeurten voor Dinamo, Pasar, bedrijven, scholen…

✓ En andere…

Terug naar het overzicht