Tentoonstelling door de jeugdwerking van Digitale Fotografiegroep Turnhout over het Vennengebied

De Digitale Fotografiegroep Turnhout vzw nodigt uit op zaterdag 6 en zondag 7 april, respectievelijk van 10u tot 21u en van 9.00u tot 18 u in het Sint -Victorinstituut , Ingang A, Kasteelplein 20 Turnhout. De toegang is gratis.
Op deze jaarlijkse expositie kan je de vrije werken komen bekijken die onze leden het voorbije werkjaar hebben verzameld.
Onze vereniging heeft tevens een jeugdwerking, ook de beelden van onze jeugdige fotografen worden hier gepresenteerd.
Dit jaar staat het Turnhouts Vennengebied centraal. Onze jeugd heeft dit omkaderd in een project, en overgoten met een saus van zwerfvuil en sluikstorten. Een boeiende reportage rond deze polemiek anno 2019.
DFT vzw is een vereniging die stevig inzet op jeugdwerking. Deze jeugdige snaken bijsturen in het wereldje van de fotografie is steeds een aangename bezigheid. Op zaterdagen worden er uitstappen gedaan, workshops georganiseerd, opdrachten uitgevoerd enz. De bedoeling is om deze kinderen op een speelse manier fotografie bij te brengen, en dit steeds in een ongedwongen sfeer. Voor meer info: info@dftvzw.be of eddy@dftvzw.be