TURNHOUTS VENNENGEBIED OPNIEUW ERKEND ALS NATUURRESERVAAT

De erkenning geldt tot 2044: we kunnen weer voor lange tijd aan de slag
Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel hernieuwt de erkenning van het Turnhouts Vennengebied als natuurreservaat. De totale oppervlakte wordt uitgebreid met 73 ha tot ruim 424 ha. Dankzij deze erkenning komen er middelen vrij om het unieke landschap te beheren en te herstellen zodat weidevogels, orchideeën en zeldzame planten als de waterlobelia er alle kansen krijgen. Het Turnhouts Vennengebied is een natuurgebied dat door vrijwilligers van onze afdeling beheerd wordt . De erkenning geldt tot 2044 en daar zijn we heel blij mee. We wensen daarom de minister en iedereen die betrokken was bij de erkenning van het vennengebied , hartelijk bedanken