Khedeli ensemble

Het 5-koppig ensemble Khedeli bestaat uit 3 vrouwen (Griet Johnson, Greet Raus en Rita Verboven) en twee mannen (Guido Piqueur en Staf Willemsens). Ze zingen drie- of vierstemmige liederen uit het groot Georgisch muzikaal aanbod.

De polyfone muziek van Georgië, een land ten zuiden van Rusland, is erkend als UNESCO-werelderfgoed. Het bestaat zowel uit orthodoxe gezangen die heel uitnodigend zijn tot bezinning, als uit drink- en volksliederen. Deze laatste zijn soms heel melancholisch. De volksmuziek van Georgië zit vol met natuurbeschrijvingen, wiegeliederen, dansen en beschrijvingen van het dagdagelijks leven.