Laatste seizoensexcursie van de plantenwerkgroep

Op 1 juli leidt Rhonda Derynck ook de laatste excursie in de Tikkebroeken van 9 tot 12 u. We willen haar van harte danken voor haar inzet en competente leiding. Je kan nog steeds mee: de excursie is bedoeld voor beginners.

In de streek van Corsendonk in Oud-Turnhout en Kasterlee stroomt de Rode Loop door een vallei die van oudsher bij zware regenval volledig overstroomt. Hier ontwikkelde zich een karakteristiek Kempens laagveen: de Tikkebroeken. Ook vandaag nog overstroomt de Rode Loop dit natuurgebied van zodra de hemelsluizen open gaan…Begin jaren ’50 werden de Tikkebroeken ontdekt door enkele pioniers onder de natuurliefhebbers. Vooral de rijkdom aan vogels sprong daarbij in het oog. Uniek aan de Tikkebroeken is de overgang van de arme heidegronden naar vochtige heide over gagelstruwelen. Bijzondere planten die voorkomen in het natuurreservaat, zijn kleine en ronde zonnedauw, moeraswolfsklauw, koningsvaren, wateraardbei en waterviolier.

Een flora, een loepje, laarzen en een verrekijker waarbij je planten op korte afstand kunt scherpstellen zijn aangeraden. Zie ook: https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/tikkebroeken. Samenkomen aan de ingang van het reservaat. Je rijdt komende vanuit het centrum van Oud-Turnhout voorbij ijs-Wens, Hoge Dariesdonk 34, Oud-Turnhout richting Abdij Corsendonk. Je neemt de eerste straat rechts waar een bordje staat dat verwijst naar ingang van de Tikkebroeken. Op deze weg staat na ongeveer 300 m rechts aan de kant opnieuw een bordje dat je de straat links in moet: Kluis genaamd.

Veel plezier!