TRADITIONELE BUSUITSTAP NAAR ZEELAND: op zoek naar de pleisterplaatsen van VOGELS op 4 februari

Busuitstap naar Zeeland en omgeving op zondag 4 februari 2018
Begin februari als het goed wintert, dan is het hoogseizoen voor de vogelkijkers en trekken we traditiegetrouw naar het Nederlandse Deltagebied. Naast het Waddengebied is dit één van de belangrijkste West-Europese overwinteringsplaatsen voor duizenden vogels.
We bezoeken de verschillende eilanden van Zuid-Beveland tot Goeree-Overflakkee waar zeker weer alle soorten wilde ganzen, eenden en allerlei steltlopers waar te nemen zijn. We maken zeker ook een flinke wandeling in dit bijzondere landschap, een mooie gelegenheid om kennis te maken met de verschillende landschappen. Er zal ook extra aandacht besteed worden aan de minder ingewijde vogelkenners, zodat ook zij de aanwezige watervogels leren kennen. Steeds is men verwonderd welke rijkdom men hier te zien krijgt.
Wandelschoenen, kijker en/of telescoop en knapzak meebrengen. Tijdens de middag gaan we proberen om ons eten te verorberen met een lekkere soep (dus enkele Eurokes extra meebrengen)
Leiding: Paul Prinsen (014-437363)
Afspraak: Om 6u45 aan het gemeentehuis van Oud-Turnhout, te Turnhout aan de pleinen Snollaerts ( kruising Ringlaan-Graatakker) om 7 uur en om 7u15 aan de kerk van Beerse-Centrum. De de mensen van Netebronnen kunnen vertrekken bij Marcel Cars (Goormansdijk 16, 2480 Dessel.) om 6u25.
De kostprijs bedraagt 15 Euro, JNM-ers en kinderen betalen 10 Euro, niet leden 20 Euro, voor 31 januari op rek.nr BE47 0011 7859 6880 tnv Natuurpunt Turnhoutse kempen, Klein Engeland 20, 2300 Turnhout
Mogen wij ook vragen om eerst Ronny Jansen telefonisch te verwittigen na 18 uur op tel. 014-882972