Excursie Grotenhoutbos Turnhout gids: Marc Van Mierlo 28/04/18

Noot van de redactie: Door een misverstand omtrent de startplaats, misten diverse deelnemers elkaar. Gids Mark stond samen met Rhonda Derijnck op een andere plaats te wachten dan een grotere groep die samen kwam boven op de brug van de E34. Deze misstap is te vermijden in de toekomst. Ten onrechte werd gedacht dat gids Mark niet op de afspraak was.
Een snelle opsomming van de soorten volgt hieronder omdat we geen echte kenners aan boord hadden:
veldkers, hondsdraf, witte dovenetel, robertskruid (rode stengel), zachte (berm) ooievaarsbek, kruipende boterbloem (meestal liggend en ander blad als scherpe die meestal omhoog staat), paardenbloem, kruipend zenegroen (drassig), St-jacobskruiskruid, veldzuring, ridderzuring (grootste blad), hoornbloem soort?, hertshooi (liggend, zwarte klieren, geen perforatie in het blad zoals St-janskruid), muur, haagwinde, alant (niet in bloei, grote bladen, Griekse alant?), wolfspoot (dras), wederik (dras), pitrus (dras, kwel verzuring Ć©n vermesting door kunstmest (fosfaat)), speerdistel (kale jonker naalden minder lang), zilverschoon (droog), ganzerik (vijf vingerkruid? viltganzerik?), pinksterbloem (dras, wit, mauve, voorjaar, waardplant voor het oranjetipje (vlinder), lupines (niet inheems, verrijkt de grond en is daardoor ongewenst!), struikheide (natte droom šŸ˜Š) droog, dopheide (dras), kruipbrem (erg klein door bemaaiing), moeraswolfsklauw (dras), kleine zonnedauw (fris-vocht, extra voeding door insectenvoedsel daarom op arme plaatsen), sterrekroos (wateroppervlak), tijmereprijs (droog), valse salie (insecten), liggende klaver?, speenkruid (reeds uitgebloeid), viooltje, bosaardbei (fris, halfschaduw), fluitenkruid (veel meer bladzetting in schaduw, vandaar even twijfel)

Mark Broeckx.