Beleid

Natuurpunt Regio Taxandria geboren

Natuurpunt heeft er een nieuwe telg bij. Op 16 mei 2012 verenigden de afdelingen Markvallei, Kievit, Turnhoutse Kempen, De Wulp en Wamp & Neten zich in de koepel Natuurpunt Regio Taxandria. Natuurpunt Regio Taxandria is geen nieuwe afdeling, maar een koepel waarin de bestaande afdelingen hun krachten bundelen rond beleidsdossiers.

Het is geen toeval dat Natuurpunt Regio Taxandria net nu het levenslicht ziet. Er gebeurt immers vanalles in ons werkingsgebied. Zo loopt er een haalbaarheidstudie naar de oprichting van een Regionaal Park Turnhoutse Kempen, waarin doelen rond robuuste natuur, optimale landbouw, kwaliteitsvolle landschappen en toeristische validatie worden vooropgesteld. Natuurpunt Regio Taxandria is in deze studie een volwaardig partner. Tegelijk is er de lopende mobiliteitstudie van de provincie Antwerpen en 14 gemeenten uit onze regio. Het regionaal park neemt ook daar een belangrijke plaats in. En op verschillende plaatsen werken we meer en meer samen met allerlei doelgroepen. Die evolutie biedt het natuurbehoud in onze regio geweldige kansen, maar ook uitdagingen. In die omstandigheden is het noodzakelijk met één visie, één stem, en vanuit één gemeenschappelijk standpunt te spreken. Verder kijken dan de eigen tuin, het eigen natuurgebied, de eigen gemeente is een must. De maatschappelijke partners verwachten dat van ons.

En daarom dus Natuurpunt Regio Taxandria.

De koepel heeft zich goed georganiseerd. Het bestuur van de koepel bestaat uit een vast aantal vertegenwoordigers uit elke afdeling die ook zorgen voor de terugkoppeling naar hun eigen achterban., Ook de communicatie wordt goed verzorgd. De koepel heeft één woordvoerder voor externe communicatie. En voor u als Natuurpuntlid wordt er een vaste bladzijde voorzien in de afdelingstijdschriften, waarin u het reilen en zeilen van Natuurpunt Regio Taxandria zal kunnen volgen.

En de afdelingswerking dan? Daar blijft bijna alles bij het oude. Alle bevoegdheden, behalve beleid, blijven bij het afdelingsbestuur. Maar laat het vooral een kans zijn om het net niet bij het oude te laten. De komende jaren verandert er wellicht veel voor de natuur in onze regio. Via Natuurpunt Regio Taxandria willen we op een innovatieve manier deze kansen grijpen en onze vereniging en het natuurbehoud in de streek grondig en duurzaam vernieuwen.