Duurzame Ontwikkeling

Natuurpunt Turnhoutse Kempen werkt actief aan 11 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Je kunt een pdf downloaden met de 11 doelstellingen: 
1 Beëindig alle vormen van armoede

2 Beëindig honger, zorg voor voedselveiligheid /-zekerheid en promoot duurzame landbouw

3 Zorgdragen voor een gezond leven en het welzijn voor alle leeftijden bevorderen

4 Inclusief, gelijkwaardig, kwalitatief onderwijs en kansen voor levenslang leren voor iedereen

6 Toegang tot water en sanitair voor iedereen en duurzaam watergebruik

8 Langdurige, inclusieve en duurzame economische groei, volledige tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

11 De huisvesting van de toekomst dient rekening te houden met een groeiende bevolking

13 Dringende maatregelen nemen om de klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden

14 Bescherming en duurzaam gebruik van de oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling

15 Bescherming, herstel en duurzaam gebruik van ecosystemen bevorderen

17 De middelen voor de uitvoering versterken en het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling revitaliseren