Huishoudelijk reglement

  1. Draagwijdte
  2. Naam en werkingsgebied van de afdeling
  3. De Algemene Ledenvergadering
  4. De werkgroepen
  5. Het afdelingsbestuur
  6. De reservaatverantwoordelijken
  7. De Haaklewie
  8. Eigendom van materialen

Het huishoudelijk reglement is hier te bekijken.