Vereniging

Het werkingsgebied van afdeling Turnhoutse Kempen strekt zich uit over de stad Turnhout en de gemeente Ravels. Met de aangrenzende afdelingen (Kasterlee, Kievit, Markvallei, Wamp & Neten en Wulp ) wordt nauw samengewerkt onder de koepel Natuurpunt Taxandria.

In 2015 zijn er reeds meer dan 1000 gezinnen lid van Natuurpunt Turnhoutse Kempen.

Wens je op de hoogte te blijven van al onze activiteiten, vraag dan  HIER gratis de elektronische nieuwsflash aan. Heb je geen e-mail programma geïnstalleerd dan kun je dit formulier invullen.

De activiteiten van de afdeling steunen op vier grote pijlers:

  • Educatie en Studie plannen de uitstappen, de info-avonden en de cursussen. Cursussen zijn vooral bedoeld voor die leden ( en ook niet-leden) die zich willen verdiepen in bepaalde aspecten ( bijv. Lentebloeiers, Dierensporen, Sprinkhanen…) De excursies bieden aan de deelnemers de mogelijkheid om een bepaald natuurgebied beter te leren kennen en om uitleg te krijgen over fauna en flora. De Studie-activiteiten richten zich tot meer gespecialiseerde leden ( vb. Watervogeltellingen, Vogeltrekobservatie…).
  • De werkgroep Beleid verdedigt de visie van de koepel Taxandria in officiële gemeentelijke instanties (Mina-raad, Gecoro…) en vertegenwoordigt de afdelingen in regionale en nationale werkgroepen.
  • Reservatenbeheer zorgt er voor dat een actief natuurbeheer plaatsvindt in onze (erkende) reservaten. Daarvoor worden zowel de bestaande beleidsplannen aangepast aan de nieuwe noden, worden intensief werken uitgevoerd en inventariseren de leden van de peiler Studie de fauna en flora in de reservaten.
  • Vier maal per jaar komt ons contactblad, de Haaklewie, uit.