Bestuur TK

Voorzitter: Richard Vergaelen, GSM 0494/393 687
e-mail:  voorzitter@natuurpunt-turnhoutsekempen.be

Ondervoorzitter: Gerd Zonnenberg, GSM 0489/102 454
e-mail:  ondervoorzitter@natuurpunt-turnhoutsekempen.be

Secretaris: Gie Luyts, tel. 014/41 67 45, GSM 0473/724 866
e-mail:  secretaris@natuurpunt-turnhoutsekempen.be

Penningmeester: Ronny Jansen, tel 014/88 29 72,
e-mail:  penningmeester@natuurpunt-turnhoutsekempen.be

Externe Communicatie: Fred Geysels, tel 014/41 79 96,
GSM 0477/75 69 28
e-mail:  pers@natuurpunt-turnhoutsekempen.be

Activiteiten Haaklewie: Marie-Josée Catteeuw, GSM 0472 649564
e-mail: haaklewie@natuurpunt-turnhoutsekempen.be

Bestuursleden
Peter Loyens, GSM 0496 57 57 49
Rik Hendrix, tel 0479/760 810,
Dirk Segers, GSM 0491 33 62 23,
Mark van Mierlo, tel 014/42 92 99, GSM 0479/250 299
Jan Cortens, tel 014/65 64 83, GSM 0491 594 403
Denise Schellekens, GSM 0477 74 54 66
e-mail:  bestuur@natuurpunt-turnhoutsekempen.be

Nieuwsbrief en Facebook:
Vicky Proost, GSM 0497 12 51 79
Fred Geysels, GSM 0477 75 69 28
e-mail:  facebook@natuurpunt-turnhoutsekempen.be