De 20 vragen aan de politieke partijen gesteld

1: Steunt U de post van 400000 euro per jaar op gemeentelijke begroting voor natuurbeleid ?

2: Steunt U de doelstelling tot verdubbeling van de oppervlakte in natuurbeheer op het grondgebied van Turnhout voor het einde van de volgende legislatuur ?

3: Steunt U een landbouwbeleid dat zoals aangegeven in het memorandum de doelstelling uit vraag 2 faciliteert ?

4: Steunt U het stoppen van de ontwatering van natuurgebieden door diepe grachten of andere methoden ?

5: Steunt U het strikt naleven van een bermbreedte van een meter aan beide zijden van iedere landweg te Turnhout in functie van een natuurvriendelijk bermbeheer ?

6: Steunt U de totale verbanning van pesticiden zowel op het openbare als private domein, ook voor landbouwbedrijven ?

7: Zal Turnhout de door Natuurpunt ingediende Life projecten integraal onderschrijven – dus ook het luik grondverwerving – en als volwaardige partner optreden bij de uitvoering ?

8: Steunt U het projectidee van een nationaal (interregionaal) park in het groene Noorden ?

9: Steunt U een onmiddellijke betonstop te Turnhout buiten de voorziene wooninbreidingsgebieden ?

10: Steunt U de daadwerkelijke toepassing van het STOP-principe, Turnhout fietsstad en het verminderen van het aantal gereden autokilometers op Turnhouts grondgebied met minstens 75% ?

11: Steunt U de eis van een maximumsnelheid van 50km/u en tolheffing voor vrachtwagens op de N119 doorheen het TVG ?

12: Verwerpt U het sluiten van de ringweg rond Turnhout ?

13: Steunt U de eis van een maximumsnelheid van 50 km/u op de ring en de invalswegen, 30km/u op de rest van het grondgebied en iedere straat fietsstraat ?

14: Steunt U het realiseren van een netwerk van trage wegen op de zandwegen in het Noorden ?

15: Steunt U de doelstelling Turnhout klimaatneutraal tegen 2040 en erkent U de belangrijke bijdrage van de natuurgebieden daarin ?

16: Steunt U de oprichting van een goed functionerende proactieve gemeentelijke Milieu-, Natuur,-en DuurzaamheidsRaad ?

17: Erkent U de belangrijke maatschappelijke rol van NPTK en steunt U de toekenning van een overeenkomstige werkingstoelage ?

18: Steunt U het volwaardige partnership van NPTK bij het uitbouwen van het bezoekerscentrum KEH en het medegebruiksrecht ervan ?

19: Steunt het U het instellen van een periodiek samenwerkingsoverleg tussen De Stad en NPTK rond alle natuurbeleidskwesties ?

20: Steunt U de opname van het beleidsdomein Milieu en Natuurbeheer in de BBC voor volgende legislatuur ?