Verwelkoming van 1000ste lid

Dat Natuurpunt Turnhoutse Kempen een enorme bloei kent, bewijst de verwelkoming van het 1000ste lid: Joke Sels, een grafisch ontwerpster die natuurelementen verwerkt in haar werk, is de gelukkige. Voorzitter Richard Vergaelen en communicatieverantwoordelijke Fred Geysels overhandigden haar thuis een feestpakket Gageleer en een nestkastje. “ Dat komt goed uit”, zegt Joke, “ik verjaar morgen en ik lust wel een biertje. Binnenkort gaan we verhuizen naar een eigen huisje waar we dit nestkastje zeker ophangen. Ik ben ook actief bij Jona, een nieuwe Natuurpuntgroep voor 25-plussers die leuke activiteiten aanbiedt in de regio”.

Natuurpunt Turnhoutse Kempen beheert diverse reservaten in Turnhout en het Kijkverdriet in Ravels. Elke tweede zondagmorgen van de maand vertrekt er een gegidste wandeling aan de Klein Engelandhoeve. Dat het goed gaat met de afdeling bewijst de rijke activiteitenlijst die op de afdelingswebsite kan geraadpleegd worden. Bovendien zijn recent twee nieuwe werkgroepen opgericht: de vogelwerkgroep en de fotowerkgroep.

Voor meer info: Richard Vergaelen via voorzitter_at_natuurpunt-turnhoutsekempen.be