2015-03-08: Fietstocht Weelde

Een bijzonder geslaagde fietstocht in Weelde o.l.v. Jan Brusseleers (ANB) en David Verdonck (fotograaf). Ik realiseer mij nu hoe rijk sommige natuurgebieden daar zijn: heide, vennen, grasland… >Waarnemingen van Blauwe kiekendief, Rietgors, Boomleeuwerik, Graspieper, Grutto, Veldleeuwerik, Geelgors, Watersnip, Wintertaling… Ook enkele mensen uit Ravels die naar onze kernvergadering komen. Totaal 16 deelnemers (Gerd en Richard namens het bestuur)