Verslag excursie 14.05.2016 naar de omgeving van de Baalse Hei

Aanwezig : Kaat Braet, Guy Emsens, Patrick Lenaerts, Jef Van Beek, Gerd Zonnenberg, Gie Luyts

Onze nieuwe plantenwerkgroep vloog er enthousiast in. De eerste excursie van de plantenwerkgroep Turnhoutse Kempen ging naar de omgeving van de camping Baalse Hei, meer bepaald werd de Dombergheide bezocht. De terreinen van Natuurpunt in deze omgeving worden samen met het Turnhouts Vennengebied beheerd.

Onder meer volgende soorten werden gedetermineerd :
aalbes, geel nagelkruid, glanshaver, ruw beemdgras, heggenwikke, klein wintergroen (deze groeiplaats bestond al 40 jaar geleden, maar de soort heeft zich sindsdien wel flink vermeerderd), hengel, tijmereprijs, valse salie en gewone melkdistel.
Tussendoor werd ook aandacht besteed aan andere levende wezens zoals een flink aantal grote gallen van de aardappelgalwesp en mijnen van de eikenpurpermot op zomereik.
Toch een aantal interessante waarnemingen in onder meer gemengd bos, nat hooiland en kanaaloevers.

Verslaggever : Gie Luyts
Binnenkort kondigen we een determinatie-excursie aan die gaat naar het Turnhouts Vennengebied. Hou het in de gaten!