HELPENDE HANDEN WELKOM

Voel je jezelf aangesproken om mee de schouders te steken onder een van de volgende uitdagingen, zend dan een mailtje naar bestuur@natuurpunt-turnhoutsekempen.be en wij nemen zeker contact op!

 • Ontvangst deelnemers bij in-door-activiteiten:
  klaarzetten zaal
  dranken en bar
  opruimen zaal en bar
 • Assistentie bij promotie:
  tenten opzetten en aankleden
  verkoop boeken en brochures
  aanspreken van belangstellenden
 • NP-Huis Graatakker: uitleg geven over de tuin en het museum (na een korte opleiding voor de gids zelf) aan bezoekers
 • OCMW tuin De Wending: meewerken aan de aanplant (hagen) en onderhoud van de tuin. Dit is een initiatief van NP om de bejaarde bewoners uitzicht te geven op een biodynamische tuin en ze er zelf ook bij te betrekken
 • Klein Engeland Hoeve: tijdens activiteiten van de afdeling (tentoonstellingen) de bezoekers uitleg geven over het vennengebied en over NP (ook hiervoor is een korte opleiding voorzien). Mee zorgen voor de goede werking van de bardienst.
 • Promotie Gageleer; Gageleer sponsort de afdeling én de aankoop van natuurgebieden in onze regio. In ruil hiervoor wenst de bvba enkele mensen op te leiden die in de lokale horeca het bier willen promoten
 • Beheer in de natuurgebieden: onder leiding van de conservators beheerwerken uitvoeren aangepast aan eigen mogelijkheden en tijdsinvestering: maaien, plaggen, opruim maaisel en takken, herstel van afsluitingen…
 • Activiteiten organiseren voor de leden. Je kent een natuurgebied goed en je wil de leden er rondleiden, je hebt een grondige kennis van een onderdeel van de biodiversiteit en je wil de leden daarover een initiatie geven,…