BUSUITSTAP naar ZEELAND op 2 februari

Traditiegetrouw trekken we tijdens de winterperiode met de bus naar Zeeland. Een hoogtepunt voor onze vogelkijkers. Ook een gelegenheid voor de minder ingewijde vogelkenners om kennis te maken met dit unieke gebied en zijn vele watervogels. Leiding: Paul Prinsen (014 43 73 63) Praktische afspraken: vertrek om 6.45 u. aan het gemeentehuis van Oud-Turnhout, te Turnhout aan de pleinen Snollaerts ( kruising Ringlaan-Graatakker) om 7 uur, om 7.15 u. aan de kerk van Beerse-Centrum en om 7.30 u. aan de carpoolparking van Zoersel. De kostprijs bedraagt 15 euro, JNM-ers en kinderen betalen 10 euro, niet-leden 20 euro. Gelieve het juiste bedrag voor 31 januari te storten op rek.nr BE47 0011 7859 6880 tnv Natuurpunt Turnhoutse Kempen.Wij vragen ook om eerst Ronny Jansen telefonisch te verwittigen na 18 uur op tel. 014 88 29 72. Naast het Waddengebied is dit één van de belangrijkste West-Europese overwinteringsplaatsen voor duizenden vogels. Tijdens de winter verzamelen hier heel wat steltlopers, eenden en ganzen op de stranden, schorren en slikken. We bezoeken de verschillende eilanden van Zuid-Beveland tot Goeree-Overflakkee waar heel wat van deze vogels zijn waar te nemen Een flinke wandeling staat ook op het programma om kennis te maken met zijn verschillende landschappen en zijn vogels. Steeds is men verwonderd welke rijkdom men hier te zien krijgt. Vorig jaar hadden we een zalig weertje. De verschillende steltlopers lieten zich mooi zien, overal ontdekten we rot- en brandganzen. Aan Brouwersdam lieten steenlopers en paarse strandloper zich mooi zien. We werden ook verwend door twee zwarte zeekoeten, zowel in winter- als in zomerkleed. Aan de Kwade Hoek zaten verschillende lepelaars en krombekstrandlopers. Een mooie afsluiter van deze prachtige dag. Wandelschoenen, kijker en/of telescoop en knapzak meebrengen. Tijdens de middag gaan we proberen om ons eten te verorberen met een lekkere soep (dus enkele euro’s extra meebrengen)